0

ნელა კუჭი არ აიშალო

ეს რჩევა გამოიყენება მაშინ როდესაც ერთი პიროვნების აზრით მეორე პიროვნება ზეტმეტად გამოხატავს ემოციებს ან ზედმეტად ცდილობს თავისი პოზიციის გამყარებას

-ბოზიშვილივიყო გუშინ ჩემს უბანში ფერარი იდგა იცი რა თესლობა იყოო
- კაი ნელა კუჭი არ აიშალო