0

დალაი ლამა

ორიგინალური და მეტად დამცინავი სიტყვა, რომელიც გამოიყენება იმ მეტიჩარა ადამიანის მიმართ, ვინც ცდილობს სხვათა საქმეში გაერიოს, მონაწილეობა მიიღოს და ჩააშხამოს მათ ბედნიერი წუთები.

- აუ, მეც მათამაშეთ ცოტა ხნით! მეც ხომ მინდა გართობა...
- შენ ვინ ჩემი დალაი ლამა ხარ?