0

ნუგეშინია გეთამაშება

ეს ფრაზა ძირითადად ითქმის კბენამდე რამოდენიმე წამით ადრე. იგი განკუთვნილია ცვალებადი ხასიათის ძაღლებისთვის რომლის პიტალო პატრონსაც იგი ისევ ლეკვი ჰგონია