0

თომარი

აღგზნებული ფიქრის დასაოკებლად ხელის მოუთოკავი მოძრაობა ტრფობის სხეულზე. იწვევს თვალის გუგების გაფართოებას, გულის ცემის აჩქარებას და გაოფლიანებას (გააჩნია თომარის ინტენსივობას).
აღნიშნული სიტყვა ხშირად გამოიყენება ძმა-ბიჭებთან, წარმატებული შეხვედრის აღსაწერად და თავის მოსაწონებლად.

მაგ. ნინუცა ხომ გახსოვთ, ერთი თვეა რომ ვეჩალიჩები, ხოდა გუშინ მაგრად ვეთომარე (ფრაზას ახასიათებს თავმომწონე ღიმილი და თავდაჯერებული თავის ქაცუნი).

0

თომარი

-მოფერება,მოთათუნება,მოცაცუნების აღმნიშვნელი სიტყვა.ხშირად გამოიყენება მოფერების გადაჭარბებული მოთხოვნილების დროს საყვარელი ადამიანების მისამართით.

აუ გთხოვ მოდი რა და მუცელზე მომეთომარე.