0

მობილობით ვარ

გამოიყენება მაშინ როდესაც სტუდენტს არ სურს შეტენილი საგნის აღიარება იმ იმედით, რომ ვერავინ გაუგებს

არა რა შემეტენა, უბრალოდ მობილობით ვარ და არ ჩამითვალეს ეს საგანი