0

დამაჩოჩა

დაჩოჩება არ არის კერძოდ ქართული ქუჩური სლენგის სიტყვა მაგრად ღირსეულად იხმარება დღეს დღეობით გამოიყენება ადამიანების მიმართ რომლებიც ხშირად მოიხმარენ მარიხუანას და განიცდიან დეგრადაციას.

არგინდა მაგდენის მოწევა დაგაჩოჩებს, გუშინ ისეთი მოსაწევი მოვწიე დაგვაჩოჩა მთელი უბანი.