0

ნარწყლი

სხეულის ნაწილი,რომლის გამოჩენაც აუცილებელი პირობაა პროფილაქტიკის ყველა თანამშრომლისთვის.ნარწყლს ნახავთ ჩაკუზული ხელოსნების ჯადოსნურ ადგილას.

-შარვალი აიწიე ნარწყლი გიჩანს