0

კლიონკა

დაბალი ხარისხის, იაფი მაგიდის გადასაფარებელი, რომლის ვიზუალურ მდგომარეობასაც ოჯახის ყველა ზრდასრული, მდედრი წევრი უკომპრომისოდ იცავს. ხშირ შემთხვევაში კლიონკის დაზიანებას მოყვება დამზიანებლის ფიზიკური და ფსიქიკური დაზიანებაც.

ისევ ცხელს დებ კლიონკაზე ხო შე საქონელო?! შვილი კი არა ეშმაკი ხარ, ეშმაკი!!