0

სად ხარ ამდენი ხანი შეჩ*მა

როდესაც მეგობარს 3 საათიანი ლოდინის შემდეგ სურს რომ როგორმე მოგაჯ*ას

-აი ძმა გხედავ მოვედი
-სად ხარ ამდენი ხანი შეჩ*მა