0

ბოზიშქვაავარდა

სრულიად აბსურდული და არაფრისმთქმელი სიტყვათა შეხამება. :ბოზიშვილივიყოს" ერთგვარი თანამედროვე ევრსია.ძირითადად გამოიყენება "ბლატნოი" ადამიანების მიერ და აღნიშნავს ერთდროულად გაოცებასა და შეშფოთებას, ასევე რიგ შემთხვევებში სიხარულის გამომხატველიცაა.(ლათინურად:ბოზუს-ეს, ქვუს-რა, ავარდუს-დაგვემართა)

-ბიჯოო გუშინ დათო უცემიათ იმ ნაბოზრებს...
-ვაახ ბოზიშქვაავარდა...