0

რა კუჭი აიშალე

ფრაზა შეგიძლია უთხრა ადამიანს რომელიც გიმეორებს ერთიდა ეგივეს დაუსრულებლად(ტვინს გიტყნამს)

შენრა კუჭი აიშალე