0

შენგაკეთებას ტაბურეტკა გაეკეთებინათ

ფრაზა მიესადაგება ადამიანს რომელიც არის ცხოვრებისგან დაჩაგრული და არანაირი ნიჭით დაჯილდოვებული

მამაშენს შენგაკეთებას ტაბურეტკა გაეკეთებინა