0

ქაჩალმა ჯერ სრ მოიფხანა და მერე მოიგლიჯაო

მეტად უცნაური ანდაზა ქართულ ენაში. მისი მთავარი სათქმელი ამოუცნობია, თუმცა შეგვიძლია მისი ჩვენებური ვერსიის ჩამოყალიბებაც სადაც სიტყვა ქაჩალი ბაკლებად მნიშვნელოვანი ხდება.

ანდაზის ჩვენეული ვერსიიდან გამომდინარე ქაჩალი მამრობითი სქესის წარმომადგენელია.