0

მტყუანს შევ*ცი

სიტყვა რომელიც გამოიყენება შენი სიმართლის დასამტკიცებლად მაშინ, როდესაც გაჩმორებენ.

-კაცზე ანძრევ
-მტყუანს შევ*ცი