0

ჩამაწოდე

იყენებენ ფეხბურთის თამაშის დროს იგივეა რაც პასი გამიკეთე

და იგი შეუჩერებლად მოძრაობს და უცებ ვიღაც
- ჩამაწოდე.. ჩამაწოდე..