0

ააა

გამოიყენბა მაშინ რიდესაც ადამიანი სიტყვას ან წინადადებას ვერ ამბობს ბოლომდე
ძირითადად ეს ყველაფერი მიმართულია ამირასკენ

-გუშინ მივდიოდი და სჰჯსჰს

-ააააა