0

ავღანეთში სავალდებულოზე

გამოიყენება მაშინ როდესაც ვინმე კითხულობს თუ სად იყო ისა თუ ის პიროვნება, ან სხვა ნებისმიერი კითხვა რონელიც სადმე ყოფნასთან ასოცირდება

-სად იყავი

-ავღანეთში
-აეაეჰაჰაჰჰჰაჰააეაჰა

0

ავღანეთში სავალდებულოზე

გამოიყენება მაშინ როდესაც ვინმე კითხულობს თუ სად იყო ისა თუ ის პიროვნება, ან სხვა ნებისმიერი კითხვა რომელიც სადმე ყოფნასთან ასოცირდება

-სად იყავი

-ავღანეთში სავალდებულოზე
-აეაეჰაჰაჰჰჰაჰააეაჰა