0

პატარა გურამიკო

თავისი ვერაგობით, სიბოროტით, შეუბრალებლობითა და სინდისის არქონით, იოლად გამოარჩევდით პატარა გურამიკოს თავისი ბაღის მეგობრებისგან

)))