0

გეხუტუნე

სიყვარულის გამოხატვის ერთგვარი ფორმა, რომელსაც როგორც წესი მხოლოდ ნათესავები მიმართავენ

- გეხუტუნე რამხელა გაზრდილხარ...