0

გავიგდე

ბევრი მნიშვნელობა აქვს მაგრამ ხშირად გამოიყება ჭამისას.

მაგ: არქომ არიბა(ბურგერი) გაიგდო