0

გადავირტყი ბეჭებზე

ეს სიტყვა გადატანითი მნიშვნელობით ღორმუცელად ჭამას აღნიშნავს.

მაგ: თათულიმ 7 ლარიანი შაურმა გადაირტყა ბეჭებზე 😆