0

ცხენი

კონტექსტიდან გამომდინარე:

1. მამაკაცის აღწერისას, იგივე მნიშვნელობის რაც: ყლე, გაუთლელი ყლე, ხეპრე, გოიმი.

2. დედაკაცის შემთხვევაში აღწერს ჯანმრთელ, დიდი ზომის, სექსუალურად მიმზიდველ ქალს.

1. "რას გავდი, იმ დღეს, შე ცხენო!"

2. "აუ, ნახე რა ცხენია!"