0

ძგვიბინი

სექსუალური აქტი ანუ ინტიმური ურთიერთობა რომელიც იწვევს ადამიანის სულის ტკბობას. ამ სიტყვის წარმოთქმისას ორივე ხელის საჩვენებელ თითებს ვატყუპებთ და ვუხახუნებთ.

'საძგვიბინოდ ვიყავი'
'შევახვევინე და ავტეხეთ ძგვიბინი'