0

დასპოილერება

როდესაც ვინმეს ფილმის/სერიალის/წიგნის საინტერესო ნაწილს ან ფინალს უყვები იმის მიუხედავად, რომ მას ჯერ არ წაუითხავს/უნახავს.

ნიკა: ბიჭო არ გამოღლევდი იმ მომენტზე, როდესაც ენთმენი თანოსს ტრაკში შეუძვრა და შიგნიდან გახეთქა?

გიორგი: შიგ ხომ არა გაქვს ბლიად არ მინახავს ჯერ ფილმი, რატომ მასპოილერებ?