პრედმენტი - განმარტებები - ბიძერი
0

პრედმენტი

დაძაბული ჩათის დროს გამოსაყენებელი ნივთი მაგ:მაუსი და კლავიატურა

პრედმენტი