0

ტრაწიანი ხარივით დევნა

ხშირი ვიზიტი კონკრეტულ ადამიანთან, გააფთრებულად ნახვის სურვილი ვინმესი.

რას დასდევ მაგ გოგოს ტრაწიანი ხარივით