0

ბასქუ

ბასქუ-კნინობითი ნაცვალ სახელი. უფრო ხშირად გამოიყენება მეგობრებთან სასაუბროთ.

ბარო ბასქუ!