0

მირჭობა

ვაგინალური ან ანალური პენიტრაცია მამაკაცის სასქესო ორგანოთი.
ძირითადად გამოიყენება სურვილის გამოსახატად ან მომხდარის გადმოსაცემად.

"-აუ, მაგას კი მივარჭობდი!"
"- წუხელ მაგას მივარჭვე!"