0

ყლის ქარქაში

ყლის ქარქაში არის ადგილი სადაც პიროვნების ყლე შედის. შესაძლოა იგულისხმებოდეს ვაგინა, მარჯვენა, ანალური ხვრელი

შენი ყლის ქარქაში მოვტყან