1

მძაგს

მძაგს- სიტყვას ხმარობენ ძირითადად გოგონებში. ,,მძაგს" იგივეა რაც სიტყვა მეზიზღება, მაგრამ უფრო ,,ძერსკულ" ფორმაში.

მაგალითად:
-აუ ნიინ ხოცი ჩემი მეზობელი როა თამთა
-ხოო ის გოიმკა
-ხოო, აი მძაგს ეგ გოგო. (ანუ მეზიზღება ეგ გოგო).