0

ვერა, ის მაქვს

"ის" ში იგულისხმება მენსტრუალური ციკლი. გამოიყენება როდესაც მამაკაცი სთავაზობს ქალს სექსით დაკავებას. პასუხად კი იღებს : ვერა, ის მაქვს.

-მოდი ჩემთან ვიბურჯგნაოთ.
- ვერა, ის მაქვს.