0

თავყლეთაყლე

ყოვლისმომცველი,ეპიკური,ზე ყლე,თან დებილი

პარლამენტარების 99,99 %