0

ჰა მოჯვი!

ძაღლების ენაზე მოსაუბრეთათვის განკუთვნილი სიტყვა რომელსაც ადამიანების ენაზე ვერ აღვწერთ <3

ძაღლი:ვაფ ვაფ
პატრონი:ჰა მოჯვი!