0

ჩემო სიმონ

როდესაც ქუჩაში მიდის დაძაბული საუბარი და შენ გინდა აუხსნა მეორეს შენი სათქმელი ჯიგრულად
"სიმონ ტო"-ს და "ჩემო ძმაო"-ს გაერთიანებაა

რა ცხოვრებით ცხოვრობ ჩემო სიმონ