0

შემომეყ*ლეზეკიდა

როცა რაიმე მნიშვნელოვანი საკითხი შენთვის აქტუალურობას დაკარგავს

პირველ კურსზე კარგად ვსწავლობდი, მაგრამ მერე შემომეყლეზეკიდა