0

აბა ცხრა მეტრაზე ვაფსამო?

მომენტი როდესაც ადამიანმა დიდი ტრაბახის მერე ჩაიჯვა. ამ დროს თვალი კაცი ეუბნება ირონიით: აბა ცხრა მეტრაზე ვაფსამო? საჭიროა წაგრძელებული ინტონაცია

ტრაბახა ჩაიჭრა ეროვნულებზე
- აბა ცხრა მეტრაზე ვაფსამო?