0

ჩა

ჩაი-ს შესატყვისი გურულად

- კაცურად ჩა დამისხი