0

დამაყლეკაცა

როდესაც მოსაწევი ისეთი გამოდგა, რომ არაფრის ტრაკი აღარ გაქვს

-დაგაბოლა?
-დაამაყლეკაცა