0

დაპიზდვა

ფიზიკური დაპირისპირების ერთ-ერთი სასტიკი ფორმა,რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება მიიღოს ძალზედ სერიოზული დაზიანებები.

დღეს საღამოს ბიჭი დაპიზდეს და ძლიერი დაზიანებების გამო საავადმყოფოში მოხვდა.