1

ილეტუმ

მუტელის სახეცვლილი ფორმა, გამოიყენება საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილას, იგივე მნიშვნელობით რაც მუტელი, ოღონდ არა უცენზურო გამონათქვამად, არამედ მდედრობითი სქესის სექსუალურობის კოეფიციენტის განსასაზღვრად

გუშინ ილეტუმ ავაგდე, წამო მოგიყვები