0

აპონტავება

უპონტო პონტიდან პონტის აგდებას აპონტავება ეწოდება.

"გიო, ზაფხულია და პონტი ვაბშე არ იჩითება აქ"
"ავაპონტავოთ აქაურობა?"