0

ტყ შც

ქართულ ენაში არსებული ორი სიტყვის:
"მოგიტყან"
"შეგეცი"
მნიშვნელობები, რომელიც ძირითადად ჩხუბის დასრულების შემდეგ გამოიყენება მამრობითი სქესის წარმომადგენლის მიერ, მდედრობითი სექსის წარმომადგენლის მიმართულებით.

გადი მომწყდი ქალო, ნერვებს ნუ მიშლი შენი...

ტყ..

შც...