1

გუმანიტარი

გამოიყენება ქედმაღალი, ორი ღერი ფიზიკა-მათემატიკის მცოდნეთა მიერ ჰუმანიტართა მიმართ, როგორც დამაკნინებელი წოდება.

ნებისმიერი: კაპიტალიზმში შრომითი ექსპლუატაცია არ კონტროლდება.
ეკონომიკის 30-გვერდიან წიგნში ჩახედვით, იუთუბზე "why capitalism is good” სათაურით ნანახი ვიდეოებით დაგროვებული ცოდნის პატრონი, ე.წ. ტექნიკოსი: ამიტომ არ უნდა გქონდეთ გუმანიტარებს არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება, ეკონომიკა არ იცით!
***
ნებისმიერი: საუბრობს პოლიტიკაზე და ამბობს იმას, რასაც ტექნიკოსი არ ეთანხმება.
ტექნიკოსი: შენ ცვეტში გუმანიტარი ჰარ, ჰო?
***
ვინმე: ადამიანი სუნთქავს!
ტექნიკოსი: (ხვნეშით) ოჰ, ეს გუმანიტარები...