0

ჩაკუკება

1.მოქმედება, როცა ადამიანის ოცნებებს უხეშად ხელყოფ.
2. რაღაც საქმეში ჩაფლავება.

1. ჩემს ოქროს კოშკებს ჩააკუკა.
2. პროექტი ჰქონდა გასაკეთებელი და ჩაიკუკა.