0

ბაგი

უნივერსალური სიტყვა, რომელიც ამართლებს პიროვნების ნებისმიერ საქციელს.

- აბსტრაქციები რატომ შეგეტენა?
- კომპიუტერს ბაგი ქონდა.