0

კითხვა გა'აქვთ რამ'ე?

ფრაზა რომელსაც ბოჭორა ტეხნიკურად იყენებს ბავშვების გასაჩუმებლად.

- ხმაურო'ობთ, კითხვა გა'აქვთ რამ'ე? ანუ თუ შეკითხვა გაქვთ მე მკითხეთ.
- .........
- კარგით მაშინ მე მაქვს კითხვა...