0

შევიკრიბოთ მერე

დიდი ხნის უნახავი კლასელის, ჯგუფელისთვის ნათქვამი ფრაზა, მხოლოდ და მხოლოდ უხერხული სიჩუმის დასარღვევად.

"აუ შევიკრიბოთ რა მერე კლასელები, მაგრა მომენატრეთ"