0

ჩადგმა, იდგამს

აღნიშნავს მანქანის შესაძლებლობას განავითაროს მაქსიმალური სიჩქარე გარკვეულ დროში. ჩაიწერება ფორმულით: a = V1 - Vo / t, სადაც a - აჩქარებაა, V1 საბოლოო, ხოლო Vo საწყისი სიჩქარე, t - დრო. , იყენებენ ავტომოყვარული განდონა ბავშვები. ტერმინი ძირითადად გვხვდება შემდეგ სიტუაციებში: 1. განდონა მამა, განდონა ბავშვს მანქანას ყიდულობს, და განდობა ბავშვს ამ ბავშვის განდონა ძმაკაცი ქალაქში მანქანით პირველი გატასავების დროს ტვინს უტყნავს - ჩაადგი რა შეჩემა ნუ გეშინია 2. ტერმინი გამოიყენება ქორწილებში, ასევე განდონა ბავშვების მიერ - ჩაადგი შეჩემა გვეწევიან. 3. როდესაც უბანში ვინმე მაგარ მანქანას მოაგდებს , განდონა ბავშვი დიდი ავტო მცოდნესავით მანქანის პატრონს აეტუზება და ეკითხება - იდგამს? 4. ყოველდღიურ განდონა საუბარში, (ეგ პიცოტი მაგრა იდგამს)

- რა მატორზე გყავს? - ტრი ი დვა პლიტაა - მაგრა იდგამს?