0

აყლისთავება

უხერხული მომენტი, როდესაც ადამიანი სასაცილოდ დაეცემა.

გუშინ მიშკა ისე აყლისთავდა (აყლისძირდა) ჯობდა აღარც ამდგარიყო.

0

აყლისთავება

წაქცევა რისშემდეგაც ხშირად მოსდევს მუხლების გადაყვლეფა

-მუხლებზე რა გჭირს?
-გუშინ ავყლისთავდი