0

ოტყნა

იგივე არაყი (ოტკა). იხმარება ძმაკაცურ სიტუაციებში.

გუშინ პოლიტრა ოტყნა დავლიე.